Prvi program HTV1, 10.10.2015.
21:31
Dnevnik 3
21:41
Sport
21:44
Vrijeme
21:52
Apocalypto, američki film (15)*
00:10
Crna lista (1), serija (12)*
00:54
Santa Fe, američki film - Ciklus klasičnog vesterna*
02:17
Skica za portret
02:31
Bajkovita Hrvatska: Rijeka Cetina
02:37
Kulturna baština: U dobru i zlu
02:52
Intima bijele planine - Bokovo, dokumentarni film
03:19
Duhovni izazovi
03:49
Veterani mira
04:35
Prizma - multinacionalni magazin
05:17
Dnevnik 2
* kodirano za satelitski program i Internet